ลุงตกงานเหลือเงิน 5 บาท นั่งกินข้าวเปล่า พูดไม่ได้ ฟังไม่ได้ยิน สาวใจบุญเข้าช่วยเหลือจนได้กลับบ้านที่พิษณุโลก