มาดูเรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นกับควายตัวหนึ่ง ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระสงฆ์ ด้วยการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ แปลกยังไงไปชมภาพ