ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกคำสั่ง ระงับการใช้เส้นทางเข้าออกด่านการค้าชายแดน บ้านพระเจดีย์สามองค์อำเภอสังขละบุรีเป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่พญาตองซู ห่างชายแดนไทย เพียง 5 กิโลเมตร