วัดศรีสุทธาวาสออกมาประกาศรับดำเนินการ ฌาปนกิจให้ฟรี ในทุกๆ กรณีทั้งเป็นศพไร้ญาติ ผู้ยากจน รวมถึงศพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะถือเป็นกิจของสงฆ์ และเป็นหน้าที่ของวัดที่ต้องช่วยเหลือประชาชน