ไมเคิ่น ตั๋ง ชีวิตดิ่งไร้คนจ้าง 4 ปี ต้องเร่ขายของ ยอมออกวงการ ร่างกายทรุด