อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เตือนประชาชน ช่วงนี้ ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพราะยังมีค่าเกินมาตรฐาน