วันนี้ (6ธ.ค. 66) องค์การยูเนสโก จะพิจารณาขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ