เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ โดยเพลิงโหมไหม้รุนแรง