เว็บไซต์วัดคุณภาพอากาศจากทั่วโลก airvisual.com พบว่าจากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ US AQI จากหัวเมืองต่างๆ พบว่ามลพิษในอากาศกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พุ่งสูงจนติดอันดับที่ 7 ของโลก อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ