หนุ่มไรเดอร์โอด! ถูกลูกค้าเทยกเลิกออเดอร์ แถมปิดมือถือใส่ สาวเห็นใจยื่นมือช่วยจ่ายเงินรับของแทน