โฆษกตำรวจ ชี้แจงดราม่าเลื่อนยศ ร.ต.อ.หญิง เป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการแต่งตั้งยศ มีคุณวุฒิบรรจุปริญญาโท เลื่อนเป็น ร.ต.อ.ได้ภายใน 2 ปี