ก้อง ห้วยไร่ ฝากกลอนสะเทือนทั้งการเมือง พิธาหวังเคลียร์ใจ พท. แต่ "อดิศร" สวนเจ็บ