ความคืบหน้ากรณี ที่กระทรวงการคลัง ออกระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกขจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ไม่ให้จ้างลูกจ้างเกินปีงบประมาณ และไม่มีการขึ้นเงินเดือนลูกจ้าง จนทำให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศออกมาแต่งชุดดำคัดค้านนั้น ล่าสุด ทันตแพทยสภา ได้ออกแถลงการณ์ให้กระทรวงการคลัง...