นายกฯ แถลงขอบคุณทุกฝ่าย เสียสละ-ร่วมมือช่วยคุมโควิดสำเร็จ ชี้ วัคซีนต้องกระจายไปยังประชาชนทั่วถึง