กลุ่มวีโว่ จัดกำลังดูแลความเรียบร้อย กว่า 500 คน ยัน ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่กดดัน จะไม่มีการใช้ความรุนแรง เพราะกลุ่มวีโว่ ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง