"สถานทูตไทย" แจ้ง อพยพคนไทยจากเล้าก์ก่ายอีก 83 คน ถึงไทย 4 ธ.ค.นี้