กลุ่มผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่ 2 คดี เดินทางเข้ายื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุด เพื่อเร่งรัดติดตามคดี เรียกร้อง 3 กรณี หลังไม่ได้รับความเป็นธรรม