ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับคำร้องของ กกต. ที่ยื่นขอให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้พรรคทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 7 วัน ก่อนนัดวินิจฉัย 27 กุมภาพันธ์นี้