ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุ ยังประมาทไม่ได้ เหตุเชื้อจากต่างประเทศยังมีอยู่ จะระบาดระลอก 2 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับพวกเรา