"ชาดา" เปิดปฏิบัติการ โค่นเครือข่ายค้า"ยาเสพติด" พื้นที่ภาคเหนือ ซุก"ยาบ้า" 10 ล้านเม็ด ในรถบรรทุกกล้วยน้ำว้า