กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 ก.พ. 67 สำหรับปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้ว 1-2 องศา