ตารางออกอากาศ"นายวีระ สมความคิด" ถูกกลุ่มชาวบ้าน และ พ่อค้าแม่ค้ารวมตัวเข้ากดดันไม่ให้เข้าพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อตรวจสอบที่ตั้งบ่อนกาสิโน เพราะชาวบ้านเกรงว่า อาจทำให้ฝ่ายกัมพูชาเข้าใจจนเกิดความขัด...
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาด เดือนเมษายนนี้ ราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวเพิ่มขึ้น "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ร้อยละ 1.5-3.0 "มันสำปะหลัง" ร้อยละ 1.97-5.26 "ยางพารา" ร้อยละ 5.26-9....