ตารางออกอากาศ

09:00
09:00-10:30 น.
10:30
10:30-11:15 น.
11:15
11:15-12:00 น.


ชาวลำปางผวา! เสือหิวโหยบุกไล่กินวัวชาวบ้าน หลังเจ้าหน้าที่พบซากวัว ถูกกัดคอลากมากลางป่าช้า พื้นที่บ้านท่าอุดม ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปะ-แม่เลิม จ.ลำปาง ชาวบ้านวอนผู้พบเห็นรีบแจ้งเ...
ชาวลำปางผวา! เสือหิวโหยบุกไล่กินวัวชาวบ้าน หลังเจ้าหน้าที่พบซากวัว ถูกกัดคอลากมากลางป่าช้า พื้นที่บ้านท่าอุดม ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปะ-แม่เลิม จ.ลำปาง ชาวบ้านวอนผู้พบเห็นรีบแจ้งเ...