"ดอน" ยืนยัน จีนยังไม่ให้ประเทศใดอพยพคนออกจากอู่ฮั่น ระบุยังไม่ถึงขั้นต้องยกเลิกวีซ่าจีนเข้าไทย ชี้ตอนโรคซาร์สระบาดก็ไม่เคยยกเลิก