สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง "5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา" ชี้ประชาชนร้อยละ 86 อยากให้เร่งลดค่าน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม มั่นใจนโยบายเงินดิจิทัล 1 หมื่นจะสำเร็จมากที่สุด