วงจรปิดบันทึกภาพ การ์ดร้านอาหาร ไล่ฟันเด็กชายวัย 16 ปี นิ้วขาด 3 นิ้ว หลังมีเรื่อง และเกิดท้าทายกันไปมา