ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "ช่อง 8"

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 (CH8) คือ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ออกอากาศ ละคร รายการ ซีรีส์ และข่าว ให้ผู้รับชมได้รับความบันเทิง สอดแทรกเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยให้บริการบนแพลตฟอร์ม ดังนี้

  • แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ (www.thaich8.com)
  • แอปพลิเคชั่นบนมือถือ (CH8 และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ( ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “ช่อง 8 (Thai CH8)”)

“ช่อง 8” ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยและประกอบกิจการภายใต้ชื่อบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตั้งอยู่ที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

“ช่อง 8” ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เป็นช่องทางหนึ่งจากหลายช่องทาง ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องทำศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ด้วย

1) ความเป็นส่วนตัว

“ช่อง 8” มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวและหรือความลับของผู้ใช้บริการ ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้ "ช่อง 8" ทั้งทางตรงและทางอ้อม “ช่อง 8” ตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ “ช่อง 8” จะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกเองตามความเหมาะสม อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของหน่วยงานราชการ เป็นต้น และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายและหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก “ช่อง 8” จากการให้ข้อมูลต่างๆ นั้น กับบุคคลภายนอก

2) ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ “ช่อง 8” แต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและหรือเนื้อหาและหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ “ช่อง 8” และ “ช่อง 8” จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที

3) สิทธิและหรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

3.1) ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอเรียนให้ทราบว่า “ช่อง 8” ไม่มีนโยบายบริการให้กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

3.2) ให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการตามที่ “ช่อง 8” ร้องขอ

3.3) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขของ “ช่อง 8” อย่างเคร่งครัด

3.4) ยอมรับคำชี้แจงและหรือคำตัดสินของ “ช่อง 8” โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

3.5) รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ “ช่อง 8” และหรือบริษัทในเครือของ “ช่อง 8” อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการ

3.6) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย รบกวน คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง อนาจาร ทะลึ่ง หมิ่นประมาท รุกล้ำความเป็นส่วนตัว และหรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) “ช่อง 8” มีสิทธิลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่างๆ เป็นสิทธิของ “ช่อง 8” แต่เพียงผู้เดียว

3.7) ผู้ใช้บริการต้องแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

4) การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

“ช่อง 8” ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของ “ช่อง 8” หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์ (ของ “ช่อง 8”) การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย “ช่อง 8” และหรือบริษัทในเครือ การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง “ช่อง 8” ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด “ช่อง 8” ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

“ช่อง 8” มีการเชื่อมโยงและใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ภายนอก เช่น YouTube และโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นต้น ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ภายนอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงการก่อนการใช้บริการดังกล่าว ดังนี้

4.1) สำหรับการรับชมคลิปวีดีโอต่างๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ “ช่อง 8” “ช่อง 8” ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการรับชมคลิปวีดีโอต่างๆนั้น เป็นการรับชมผ่านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของเว็บไซต์ Youtube (www.youtube.com) โดย “ช่อง 8” ใช้ Youtube API เพื่อดึงข้อมูลวิดีโอจาก Youtube และใช้ Youtube Player เป็นเครื่องเล่นสำหรับเปิดวิดีโอย้อนหลังบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพื่อผู้ใช้บริการสามารถรับชมและจัดการเครื่องเล่นวิดีโอได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ “ช่อง 8” ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าในการรับชมวิดีโอจากการเปิดเครื่องเล่นวิดีโอของ Youtube บนเว็บไซต์และหรือจากทางแอพพลิเคชั่นของ“ช่อง 8” ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (โดยสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวที่ https://www.youtube.com/t/terms) รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (ศึกษารายละเอียดที่ http://www.google.com/policies/privacy) ของ Youtube เสมือนท่านเปิดเว็บไซต์ Youtube.com เพื่อรับชมวิดีโอทั่วไป ระหว่างผู้ใช้บริการเปิดดูวิดีโอจากเครื่องเล่นวิดีโอของ Youtube บนเว็บไซต์ช่อง 8 Youtube อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการรับชมวิดีโอ, การใช้งานบนเครื่องเล่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Youtube

4.2) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแชร์เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์และหรือแอพลิเคชั่นของ “ช่อง 8” ไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter และ Line หรือโซเชียลมีเดียอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์โชเชียลมีเดียนั้นๆก่อนการแชร์เนื้อหาดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆในส่วนของ Facebook , Twitter และ Line ได้ดังนี้

4.2.1) Facebook

4.2.2) Twitter

4.2.3) LINE

5) กิจกรรมพิเศษ

“ช่อง 8” อาจจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การประกวด การชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่ง “ช่อง 8” จะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ “ช่อง 8” กำหนด

6) การจำกัดความรับผิดชอบ

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ “ช่อง 8” เก็บรวบรวมท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของ “ช่อง 8” “ช่อง 8”ไม่มีความรับผิด ใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น

ข้อยกเว้นความรับผิดของ “ช่อง 8” ดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของ “ช่อง 8” พันธมิตรทางธุรกิจของ “ช่อง 8” ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

7) ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย งานเพลง งานภาพยนตร์ งานรวบรวม หรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่ง “ช่อง 8” ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม “ช่อง 8” ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า “ช่อง 8” ไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของ “ช่อง 8” เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

8) ข้อพิพาท

กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง “ช่อง 8” กับผู้ใช้บริการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกันและกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิก บรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้

9) เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

9.1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิก บรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้

9.2) "ช่อง 8" สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น

10) การติดต่อกับ “ช่อง 8”

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเราที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2037 8888