ศาลล้มละลาย มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ "การบินไทย" โดยนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.