ผู้ว่าฯระยอง ส่งหนังสือถึงมหาดไทย พิจารณาจัดสรรวัคซีนโควิด-19ให้ จ.ระยอง เป็นกรณีพิเศษ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

(25 ก.พ. 2564) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่งหนังสือโทรสารในราชการด่วนที่สุด ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับจังหวัดระยองเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4,000 โดส เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดระยอง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เพราะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งถือเป็นสนามบินหลักที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดระยองได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ในการระบาดรอบแรก ครั้งที่ 2 ผลกระทบจากกรณีทหารอียิปต์เข้าพักในพื้นที่ระยอง และ ครั้งที่ 3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่เมื่อปลายปี พ.ศ.2563 จนทำให้จังหวัดระยองถูกจัดเป็นคลัสเตอร์หลักของการแพร่ระบาดระลอกใหม่และเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ