"เลือดออกในปอด" ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ "ปอดแตก" ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเลือดออกในปอด มี 3 ประเด็น คือ เนื้อปอดผิดปกติ หลอดลมในปอดมีเนื้องอก และเส้นเลือดในปอดเจริญผิดปกติ...