สัตวแพทย์ประจำ WATCHDOG THAILAND แจงเงินบริจาคช่วยเหลือสุนัขเกรทเดนทั้ง 13 ตัว ทั้งที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไปแล้วว่า เงินส่วนที่เหลือ ก็จะนำไปช่วยสัตว์กรณีอื่นที่อยู่ในการดูแลต่อไป