"หนุ่ม กะลา" บวชแล้ว เปิดฉายาทางธรรม ความหมายดีมาก