ไขข้อสงสัย! นักกีฬาได้เหรียญโอลิมปิก รับเงินอัดฉีดต้องเสียภาษี? หลัง 'สนธิญา' เจอดรามา ถูกโจมตีปล่อยข่าวปลอม ยื่นตรวจสอบภาษี 'เทนนิส' เหรียญทองเทควันโด

 

เเม้เป็นเฟกนิวส์! เเต่ชวนให้สังคมค้นหาคำตอบไม่น้อย สำหรับกรณีนายสนธิญา สวัสดี เเจ้งความดำเนินคดีผู้ลงข่าวเท็จ กรณียื่นตรวจสอบเงินภาษีเงินอัดฉีดของ น.ส.พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือเทนนิส นักกีฬาเทควันโดที่ได้รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 

(อ่านประกอบ:สนธิญาร้อง ปอท. สอบเฟกนิวส์ อ้างเรียกเก็บภาษีน้องเทนนิส-หนุน ส.ส.ฉีดไฟเซอร์)

สรุป คือ นักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงในการเเข่งขันมหกรรมกีฬาเเละได้รับเงินอัดฉีดต้องเสียภาษีหรือไม่?

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  พ.ศ.2509 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ระบุชัดเจนว่า ข้อ 2  (93) เงินได้ที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาส แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นรางวัลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬาและรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ เฉพาะส่วนที่เกินสิบล้านบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 325 (พ.ศ. 2560) ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป)

นั่นหมายความว่า เทนนิส เเละนักกีฬาทุกคนที่ได้รับเงินอัดฉีดเกิน 10 ล้านบาท จากการกลับมาจากการเเข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น "ไม่ต้องเสียภาษี" 

ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 293) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ที่นักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นรางวัล อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬาและ รายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ เฉพาะส่วนที่เกินสิบล้านบาท

ได้ระบุการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา หมายความว่า การแข่งขันกีฬา ที่คณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ส่งเข้าแข่งขัน ดังต่อไปนี้

(1) โอลิมปิกเกมส์ (ฤดูร้อน – ฤดูหนาว)

(2) พาราลิมปิกเกมส์

(3) เอเชี่ยนเกมส์ (ฤดูร้อน – ฤดูหนาว)

(4) อาเซียนพาราเกมส์

(5) เอเชี่ยนพาราเกมส์

(6) เอเชี่ยนอินดอร์มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์

(7) เอเชี่ยนบีชเกมส์

(8) ซีเกมส์

“การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ” หมายความว่า การแข่งขันกีฬา ที่สมาคมกีฬา ส่งเข้าแข่งขัน ดังนี้

(1) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก

(2) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

(3) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน

(4) รายการแข่งขันระดับนานาชาติที่สหพันธ์กีฬานานาชาติเป็นเจ้าของการจัดการแข่งขัน

(อ่านประกอบ : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 293)