ครม.รับทราบผลการดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ กฟน. ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กิโลเมตร ยังเหลืออีก 187.5 กิโลเมตร เบิกงบแล้ว 2,312 ล้าน กรอบระยะเวลา 2527-2567 ยันจะเร่งให้เสร็จตามเป้า

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)ปี 2563 โดย กฟน.มีแผนดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตร มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2527-2567 รวม 8 แผน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กิโลเมตร ประกอบด้วย โครงการถนนสีลม ปทุมวัน และจิตรลดา 16.2 กิโลเมตร, โครงการพหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท 24.4 กิโลเมตร และโครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท และบางส่วนของโครงการนนทรี 8 กิโลเมตร โดยยังมีแผนงานและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกรวมระยะทาง 187.5 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ในปี 2563 กฟน.มีแผนการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 3,866.121 ล้านบาท โดย ณ เดือนธันวาคม 2563 ได้มีการเบิกจ่ายเงินรวม 2,312.608 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 59.82 ของแผนการเบิกจ่าย ซึ่งกฟน.ระบุว่า จะติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง พบอุปสรรคในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ เช่น การเพิ่มระดับความลึกของบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อหลบอุปสรรค ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ซึ่งกฟน.ได้พิจารณาปรับแผนการดำเนินการโดยเน้นให้เร่งรัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด