นายก อบต. ราชาเทวะ เผยสภาฯ เตรียมพิจารณาแผนติดตั้งเสาไฟกินรีเพิ่ม 720 ต้น 15 มิ.ย.นี้ ตัดพ้อสื่อพุ่งเป้าโจมตีทุจริต แจงมอบเอกสารให้ ป.ป.ช.สมุทรปราการ พิจารณาแล้ว

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ช่อง 8 รายงานว่า วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีกำหนดนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ ชั้น 4

นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต. ราชาเทวะ เปิดเผยว่า ในการประชุมวันที่ 15 มิ.ย. นี้ จะมีการบรรจุเรื่องการพิจารณาติดตั้งเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 720 ต้น ซึ่งอยู่ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7) นอกเหนือจากวาระการพิจารณาปกติในเรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5/2564) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.ราชาเทวะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขต อบต.ราชาเทวะ ฯ พ.ศ.2555 ทั้งนี้ อนุญาตให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการติดตั้งเสาไฟกินรีก่อนหน้านี้ นายก อบต.ราชาเทวะ ระบุได้มอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำ จ.สมุทราปราการ ทั้งหมดแล้ว โดยยังยืนยันว่า กระบวนการจัดซื้อเสาไฟถูกต้อง ไม่มีการทุจริตอย่างที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว 

 

อ่านประกอบ : นายก อบต.ราชาเทวะ แจงซื้อเสาไฟกินรีอีก 720 ต้น แค่เเผน

นายกฯ อบต.ราชาเทวะไม่กังวลสอบเสาไฟกินรี ยันตอบได้ทุกคำถาม ตร.จ่อสอบบางประเด็นเพิ่ม

"ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี