นายก อบต. ราชาเทวะ แจงจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่ม 720 ต้น 68 ล้าน แค่แผนพัฒนา ยังไม่ดำเนินการใด ๆ ย้ำทุกโครงการอนุมัติขึ้นอยู่กับสภา

ภายหลังจาก ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี ว่ามีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและส่อฮั้วประมูลหรือไม่นั้น

( อ่านประกอบนายกฯ อบต.ราชาเทวะไม่กังวลสอบเสาไฟกินรี ยันตอบได้ทุกคำถาม ตร.จ่อสอบบางประเด็นเพิ่ม )

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวออนไลน์ช่อง 8 ตรวจสอบพบว่า อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ยังมีการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์เพิ่มเติม โดยอยู่ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7) เพื่อจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลส์) ชนิดกิ่งเดียว พร้อมติดตั้งภายในเขต ต.ราชาเทวะ 720 ต้น ต้นละ 95,000 บาท ในปี 2564

โดยจะติดตั้งใน 11 หมู่บ้าน รวม 720 ต้น วงเงินงบประมาณ 68,400,000 บาท ได้เเก่

หมู่ 1 จำนวน 17 ต้น
หมู่ 2 จำนวน 101 ต้น
หมู่ 3 จำนวน 8 ต้น
หมู่ 4 จำนวน 37 ต้น
หมู่ 5 จำนวน 6 ต้น
หมู่ 7 จำนวน 9 ต้น
หมู่ 10 จำนวน 17 ต้น
หมู่ 12 จำนวน 69 ต้น
หมู่ 13 จำนวน 85 ต้น
หมู่ 14 จำนวน 128 ต้น
หมู่ 15 จำนวน 243 ต้น

 

 

นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้เเจงกับทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ว่า โครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มเติม 720 ต้น ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพราะยังอยู่ในแผนเท่านั้น ส่วนจะดำเนินการหรือไม่ ตอบไม่ได้ เนื่องจากต้องพิจารณาก่อนว่าสมควรหรือไม่ อย่างไร

"แผนจัดซื้อเพิ่มเติมไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายก อบต. แต่ขึ้นอยู่กับสภา อบต. จะอนุมัติให้จัดซื้อหรือไม่ นายก อบต.นำเงินไปซื้อเลยไม่ได้ เพราะโครงการอยู่ในแผน จะต้องไปขออนุญาตจาก สภา อบต. ซึ่งมีสมาชิก 30 คน ก่อน"

นายก อบต. ราชาเทวะ ยังกล่าวว่า ราคาเสาไฟกินรีในเเผน จัดซื้อในราคาต้นละ 95,000 บาทนั้น ลดราคาไม่ได้ เพราะอยู่ในแผนแล้ว สภา อบต. ไม่มีสิทธิไปแก้ไขเรื่องที่อยู่ในแผน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาแผนที่มีนายก อบต. เป็นประธาน กำหนดไว้อย่างไร สภาอบต.จะไปแก้ไขเปลี่ยนเเปลงเเผนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนหรือราคา ยกเว้นว่า เมื่อเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของสภา อบต. แล้วสมาชิกสภาจะให้ความเห็นชอบแผนที่จัดทำขึ้นหรือไม่ กรณีไม่เห็นชอบ ให้ปัดตกไป

"คณะกรรมการพัฒนาแผนจัดทำแผนจัดซื้อเสาไฟกินรีอีก 720 ต้น จะต้องขอความเห็นจากสภา สมมติเห็นชอบให้เป็นแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติม สมาชิกจะพิจารณาเปลี่ยนเเปลงแผนไม่ได้"

ส่วนข้อสงสัยว่า เหตุใดแผนจัดซื้อเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ 15 จึงมีเสาไฟกินรีมากถึง 243 ต้น นายทรงชัย ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการติดตั้งเลย และชาวบ้านอยากได้ ส่วนสภา อบต.จะอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา

"คณะกรรมการแผน มี 20 คน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 5 คน ผอ.รพ.ชุมชน 1 คน ผอ.โรงเรียน 2 คน สมาชิกอบต. และผู้ทรงคุณวุฒิ ฉะนั้น จะไปดูถูกไม่ได้ ต้องให้เกียรติคณะกรรมการพัฒนาแผนที่มีการคิดอ่านว่าสมควรบรรจุเรื่องใดไว้ในแผนบ้าง" นายก อบต. กล่าวในที่สุด