คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2564 ทางถนน รณรงค์ผ่านมาตรการ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เริ่ม 7 ธ.ค.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ที่ประชมุฯ เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการลดอุบัติเหตุทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ไร้อุบัติเหตุ” โดยจะรณรงค์ผ่านมาตรการ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นให้ผู้ที่ต้องขับขี่รถงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 6 ชั่วโมง ห้ามผู้ประกอบการ ร้านค้าและผู้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จัดโปรโมชั่น ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบการจัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก และมักมีการขายสุราเถื่อนตามช่องทางออนไลน์เหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ จึงต้องเร่งจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เพื่อรองรับการบังคับใช้วันที่ 7 ธ.ค.นี้