"ศุภชัย พานิชภักดิ์" อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) คาดว่า หาก "ไบเดน" เป็น ปธน. ตลาดการค้าเอเชียในสหรัฐฯจะดีขึ้น แนะไทยปรับตัวลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

(7 พ.ย. 2563) นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวถึงการเลือกตั้งประธานาธิปดีของสหรัฐฯระหว่างนายโดนัล ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน กับนายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ว่า หากนายไบเดน ชนะการเลือกตั้ง จะทำให้ความสงบเรียบร้อยของโลกดีขึ้น และจะให้การสนับสนุนระบบพหุภาคีทำให้การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวดีขึ้น 

ขณะที่การค้าของเอเชียในตลาดอเมริกาจะค่อย ๆ ดีขึ้น และนายไบเดน จะดูแลการค้าและสร้างความสัมพันธ์กับเอเชียอย่างที่นายบารัก โอบาม่า อดีตประธานาธิบดี ได้ดำเนินนโยบายไว้มากขึ้นแทนการทำสงครามการค้ากับจีน สหรัฐฯจะหันมาสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของประเทศจีนและประเทศใกล้เคียงให้กลายเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกามากขึ้น ซึ่งจะเป็นลักษณะการใช้วิธีทางสันติภาพและความสงบ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาความเหลือมล้ำมากที่สุด เช่น การเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติ การทำลายป่า การใช้น้ำ หรือแหล่งน้ำไม่เพียงพอ รวมไปถึงความปลอดภัยด้านอาหาร ส่วนตัวเชื่อว่าพรรคเดโมแครต จะเน้นย้ำนโยบายด้านนี้ ซึ่งไม่ใช่การกีดกันทางการค้า แต่จะเป็นการตั้งเงื่อนไขทางการค้าที่มีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอากรมากขึ้น เช่น สลากติดสินค้า, การวัดปริมาณการปล่อยสารพิษในอากาศ, การใช้สารเคมีบางชนิด ซึ่งจะทำให้ไทยปรับตัวด้านการลงทุนในการรักษาธรรมชาติมากขึ้น และจะดีสำหรับประเทศไทยในการรักษาความปลอดภัยในการผลิตอาหารด้วย