"วีระ" ยื่นดีเอสไอตรวจสอบที่ดิน "ศรีพันวา" เชื่อ ออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบ-ผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง

(25 ก.ย. 2563) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ให้ตรวจสอบที่ดินโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต หลังเชื่อว่าอาจมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และเชื่อว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ความพยายามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านมาไม่สำเร็จ

โดยนายวีระ เปิดเผยว่า มีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบ เช่น เจ้าของที่ดินคนแรกที่ไปขอออกเอกสาร น.ส.3 ก ก่อนจะนำที่ดินไปขายให้เจ้าของโรงแรมศรีพันวา ได้มีการออกเอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเดิมพื้นที่ดังกล่าวเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ชาวบ้านหลายครอบครัวเคยพยายามยื่นขอออกเอกสารสิทธิกับเจ้าพนักงานที่ดิน แต่ได้รับการปฏิเสธ เจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นเขตป่าสงวน และกองทัพเรือสงวนสิทธิเอาไว้ แต่เมื่อมีนายทุนเข้ามาขอซื้อทำไมจึงสามารถออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก ให้ได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นความชัดเจนที่สังคมต้องการทราบ

นอกจากนี้ จากคดีตัวอย่างของนายธวัชชัย อนุกูล ผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงเอกสารและออกเอกสารสิทธิที่ดินจังหวัดพังงาและภูเก็ตโดนมิชอบ ก็พบว่าลักษณะที่ดินที่นายธวัชชัย ออกเอกสารสิทธิให้มีลักษณะคล้ายกับที่ดินของโรงแรมศรีพันวา คือ เป็นออกโฉนดบนพื้นที่ภูเขา ที่มีความลาดชันเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ หรือ 19.2 องศา ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถที่จะออกให้ได้ ดังนั้นจึงขอให้ดีเอสไอตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกเอกสารสิทธิให้นั้นคือนายธวัชชัย อนุกูล หรือไม่

ทั้งนี้ นายวีระ ยังระบุอีกว่า ที่ผ่านมาคดีนี้เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามจะเข้าไปตรวจสอบหลายครั้ง แต่อาจถูกอิทธิพลบางอย่าง มีการถ่ายรูปคู่กับบุคคลสำคัญดังกล่าวและนำมาใช้เผยแพร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความเกรงใจไม่กล้าตรวจสอบโรงแรมอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งถือว่าเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ท้าทายกฎหมาย วันนี้จึงได้นำหลักฐานสำนวนคดีของนายธวัชชัย 162 แผ่น มามอบให้ดีเอสไอ พร้อมภาพถ่ายพื้นที่รีสอร์ท และบุคคลสำคัญที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจนทำให้ไม่มีหน่วยงานใดกล้าเข้าไปตรวจสอบด้วย