พลตำรวจ เอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันมีมาตรการป้องกัน และรับมือเหตุระเบิดจากสารเคมี เบื้องต้นไม่พบแหล่งจัดเก็บแอมโมเนียมไนเตรทในพื้นที่ ห่วงร้านก๊าซหุงต้มหากจัดเก็บไม่ถูกต้อง ส่วนพลุ-ดอกไม้ไฟ สั่งย้ายออกจากเขตเมืองแล้ว

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกับทีมข่าวช่อง 8 ถึงกรณีประชาชนเกิดความกังวล หลังเกิดเหตุระเบิดที่คาดว่าสาเหตุมาจากสารแอมโมเนียมไนเตรท ในกรุงเบรุตประเทศเลบานอน โดยระบุว่าข้อมูลของ กทม. ไม่พบสารแอมโมเนียมไนเตรทจัดเก็บอยู่ในพื้นที่ กทม.

แต่มีสารเคมีตัวอื่นที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ เช่น ก๊าซหุงต้ม พลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเป็นกลุ่มกิจการการจัดเก็บ การผลิต การสะสมสารเคมี การขนส่ง และการใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตรายเกือบ 5,000 ราย

โดยในส่วนของ พลุ และดอกไม้ไฟ ซึ่งส่วนใหญ่มีการผลิตในย่านป้อมมหากาฬ ตนได้สั่งการให้มีการตรวจสอบ และเคลื่อนย้ายออกนอกเขตเมืองแล้ว เพื่อป้องกันกรณีเกิดการระเบิด จะได้ไม่ส่งกระทบกับคนจำนวนมาก

ส่วนกรณีของร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและสารเคมีอื่นๆ สำนักงานเขต ลงพื้นที่กวดขันเป็นประจำอยู่แล้ว แต่หากมีประชาชนร้องเรียนว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง กทม.จะลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กทม.มีความพร้อมในการป้องกันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ผู้ว่าฯกทม. ยังยืนยันว่า กทม.มีมาตรการป้องกันเหตุลักษณะนี้ล่วงหน้า โดยมีทีมทั้งในระดับท้องที่คือ เขต และส่วนกลางที่สำนักอนามัย กทม. เข้าไปตรวจสถานประกอบการทุกแห่งที่มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการบริหารจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน

รวมไปถึงจัดการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแก่ผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสถานประกอบการมีแผนรองรับ

ด้านนายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผอ.สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กทม. ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กทม.ยังมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรับมือกับภัยทุกรูปแบบ มีการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและการตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีในทุกหน่วยงานของ กทม. ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังเตรียมตั้งสถานีดับเพลิงทางบก และทางน้ำ ภายในพื้นที่ท่าเรือคลองเตย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับ และจัดเก็บสารเคมีเป็นจุดแรกหากมีการนำเข้า โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงทั้งทางบก ทางน้ำ และกู้ภัยสารเคมีประจำการที่สถานีดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง