รู้ทันโควิดกับ ปิ๊ก เทพกิจ ตอนนี้หลายคนก็อยากเดินทางข้ามจังหวัด แต่เป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ต้องทำยังไง ต้องดู

เรามีข้อแนะนำสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดมาฝากกัน ว่าต้องทำอย่างไร  

ซึ่งการเดินทางข้ามจังหวัดของ 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 "คนทั่วไป" จริงๆแล้วการเดินทางข้ามจังหวัดหากเป็นไปได้ก็ขอให้ งด หรือ ชะลอ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ต้องมีหลักฐาน และผ่านการคัดกรองในแต่ละพื้นที่ที่ไป

มีคนสงสัยว่า หากไป 2-3 วันต้องกักตัวหรือไม่ ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับจังหวัดปลายทางที่ไป บางจังหวัดกักตัวตามวันที่อยู่จริง และ มีการบันทึกประวัติไว้ ไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน

กลุ่มที่ 2 คนภูเก็ต คนที่ไปทำงานที่ภูเก็ตจำนวนมากที่ต้องการออกนอกพื้นที่ ทุกคนต้องลงทะเบียน ผ่านคัดกรองโรค มีหนังสือรับรองจากจังหวัด จึงจะเดินทางออกได้

กลุ่มที่ 3 คนที่ผ่านการกักตัว "สเตท ควอรันทีน" มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีการส่งกลับบ้านทางรถไฟ และ รถยนต์ 

การเดินทางข้ามจังหวัดจะต้องจำเป็นจริงๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

 

 รู้ทันโควิด... การเดินทางข้ามจังหวัดให้ปลอดภัย