ผู้ว่าฯ จันทบุรี สั่งเข้ม!! ไม่สวมหน้ากากอนามัยนอกบ้าน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงนามในคำสั่ง โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจำนวนประชาชนผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง รวมถึงผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี จึงให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถาน หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน