"แพทย์นิติเวช" ยืนยัน ข่าวการเสียชีวิตของผู้รับวัคซีน mRNA แล้วพบสิ่งประหลาดในหลอดเลือด ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเพียง "เลือดตกตะกอน" หลังตายแล้ว