กระทรวงสาธารณสุข ย้ำนโยบายฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทย ทั้งคนไทย คนต่างชาติ ทุกคนเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยชาวต่างชาติไปฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ โทร 1422