นายกรัฐมนตรี สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี เร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาด ในสัปดาห์นี้จุดความร้อนต้องเป็นศูนย์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรายงานสรุปสถานการณ์ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ เวลา 12.00 น. มีค่าระหว่าง 48 - 278 มคก./ลบ.ม. โดย 17 จังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่ ฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีค่าฝุ่นละอองสะสมอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

แต่เมื่อเทียบกับข้อมูลรายวันแล้ว มีปริมาณลดลง รวมทั้งจำนวนจุดความร้อนก็มีจำนวนลดลงเช่นกัน ซึ่งจากการคาดการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา บริเวณภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง และอาจมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการ ให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ จังหวัดกาญจนบุรีเร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาด ให้จุดความร้อน (Hotspot) เป็นศูนย์ภายในสัปดาห์นี้ หากผู้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ได้รับการจัดสรรที่ดิน ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง โดยเฉพาะหากมีการเผาในพื้นที่ จะยกเลิกสิทธิ์ทันที

สำหรับการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่สำคัญ พื้นที่ใกล้เขตเมือง/ชุมชน เช่น กรณี จังหวัดแพร่ (ช่อแฮ) จังหวัดนครสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) และ จังหวัดอุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง) ต้องเร่งดับไฟให้ได้โดยทันที พร้อมกับให้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟขึ้นซ้ำอีก

โดยเฉพาะกรณีไฟไหม้ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้องดับไฟให้ได้ภายใน 2 วัน พร้อมสั่งการให้สนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ เพื่อการส่งเสบียง กำลังพล และดับไฟ ในพื้นที่เข้าถึงยาก ตามที่มีการร้องขอ รวมถึงให้หมุนเวียนกำลังพลจากพื้นที่ใกล้เคียงไปช่วยสนับสนุนอีกด้วย