โรงแรมในเมืองพัทยากว่า 1 พันโรงแรม รวมจำนวน 2 แสนห้อง ทยอยปิดกิจการชั่วคราว หลังมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

(1 เม.ย. 2563) บรรยากาศที่โรงแรมบริเวณหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ค่อนข้างเงียบเหงา ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก และทยอยปิดตัวไปหลายโรงแรม เช่นเดียวกับบริเวณชายหาดพัทยา ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเช่นกัน

ทีมข่าวของเรา ไปคุยกับ คุณพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก ซึ่งระบุว่า ที่พัทยามีโรงแรม มากกว่า 1,000 โรงแรม จำนวน 200,000 กว่าห้อง ซึ่งเกือบทั้งหมดทยอยปิดตัวชั่วคราวไปแล้ว เกินกว่า 500 โรงแรม

แต่การปิดโรงแรมชั่วคราว ของผู้ประกอบการ ยังมีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินให้กับลูกจ้าง เนื่องจากตามมาตรการของรัฐที่ออกมาไม่ได้ช่วยลงมาถึงกลุ่มธุรกิจนี้ โดยสิ่งที่ต้องการตอนนี้ คือ เงินชดเชยให้ลูกจ้างในช่วงปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งพนักงานโรงแรมไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาท จากรัฐบาล เนื่องจากอยู่ในระบบประกันสังคม

ส่วนมาตรการช่วยเหลือจากประกันสังคม ที่จะช่วยเหลือธุรกิจที่ปิดกิจการจากเหตุสุดวิสัยที่รวมไปถึงการระบาดของโรคติดต่ออันตราย แต่ธุรกิจโรงแรมไม่ใช่กิจการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิด จึงไม่สามารถรับเงินชดเชย และการปิดโรงแรมชั่วคราวของนายจ้างนั้นเป็นการปิดเอง นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างเอง 75% ของค่าจ้าง ทางเจ้าของโรงแรม จึงไม่สามารถหาเงินมาชดเชยได้

โดยในวันนี้ทางสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก จะเข้าหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อพูดคุยถึงมาตรการในการช่วยเหลือ พนักงานโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ โดยจะเรียกร้องให้ธุรกิจโรงแรม เป็นสถานที่ที่ถูกสั่งปิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โรงแรมเมืองพัทยากว่า 1 พันแห่ง รวม 2 แสนห้อง ทยอยปิดกิจการชั่วคราว