หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งสัญญาณเตรียมเช็คบิล 4 ส.ส. ที่โหวตสวนมติพรรคร่วมรัฐบาลในการโหวตคว่ำญัตติตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบมาตรา 44

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พูดถึงการโหวตสวนมติพรรคร่วมรัฐบาล ด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างเคร่งเครียดภายในงาน "อบรมยุวประชาธิปัตย์ รุ่นที่ 1" ว่า ประเทศไทยใช้ระบบรัฐสภา รัฐบาลอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมาก

ดังนั้น จึงต้องมีวิปรัฐบาลคอยรวบรวมเสียงของพรรคต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพรรคมีมติของตัวเองได้ แต่เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมพรรคร่วมก็ต้องปฏิบัติตามมติพรรคร่วม ไม่ใช่ทำตามเอกเทศน์ของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคล และถ้าคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนี่ก็คืออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกัน

สำหรับการพูดครั้งนี้ น่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึง 4 ส.ส. ของพรรค นั่นก็คือ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายเทพไท เสนพงศ์, นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ และนายอันวาร์ สาและ ที่โหวตสนับสนุนญัตติตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบมาตรา 44 ถึง 2 ครั้งซ้อน โดยเฉพาะนายเทพไท ที่อ้างการสวนมติพรรคร่วม ว่า อุดมการณ์และจุดยืนของพรรค ตั้งอยู่เหนือมติพรรคร่วมรัฐบาล

"จุรินทร์" ลั่น! ใครสวนมติพรรคร่วมรัฐบาล ต้องแสดงความรับผิดชอบ