สมาคมยาสูบไทย เรียกร้องให้พรรคการเมือง ช่วยชะลอการปรับขึ้นภาษีบุหรี่อีกร้อยละ 40 ก่อนเลือกตั้ง หลังผลการสำรวจความคิดเห็นของร้านค้าปีกกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษี เพราะ อาจทำให้ขายบุหรี่ได้ลดลง

สมาคมยาสูบไทย เชิญตัวแทนพรรคการเมือง 6 พรรค เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และ ความเดือดร้อนในอุตสาหกรรมยาสูบ หลังรัฐบาลประกาศปรับขึ้นภาษีบุหรี่อีกร้อยละ 40 ในต้นเดือนตุลาคมนี้ พร้อมเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของร้านค้าปลีก 1,056 รายทั่วประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่

พบว่า ร้อยละ 81 ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีบุหรี่ในเดือนตุลาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าเถื่อนระบาดเป็นจำนวนมาก โดยมองว่าการขึ้นภาษีบุหรี่จะทำให้บุหรี่เถื่อนระบาดหนักขึ้น และร้อยละ 91 คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่. จึงอยากเรียกร้องให้เรียนการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ออกไปก่อน

โดยตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวว่า จะสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแก้ไปปัญหาในตอนนี้ และ จะเสนอความเดือนร้อนของร้านค้าให้กับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการจัดการปัญหาบุหรี่เถื่อน