อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแก้กฎหมายจัดสรรรายได้ ให้สวัสดิการ และ โอที เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพิ่มขึ้นอีกชั่วโมงละ 50 บาท หรือ วันละไม่เกิน 200 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ ที่ออกลาดตระเวน ไม่เคยได้รับมาก่อน

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอุทยานฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้เนื้อหาในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะเรื่องคนอยู่กับป่า รวมไปถึงเรื่องการให้สิทธิทำกินแก่ประชาชน ที่ไม่ใช่กลุ่มนายทุน รวมไปถึงเรื่อง ระเบียบการเอาเงินรายได้อุทยานฯ มาใช้เพื่อดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เอง

ขณะนี้ พ.ร.บ.อุทยานฯ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา รอรัฐบาลเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วน พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่านั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายธัญญา กล่าวว่า แต่ระหว่างที่รอ กระบวนการขั้นตอนทางการพิจารณากฎหมายนั้น เวลานี้กรมอุทยานฯ ได้ใช้งบประมาณเพื่อการลาดตระเวน ของโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สำหรับจัดสวัสดิการให้พนักงานพิทักษ์ป่า ที่ทำหน้าที่ออกลาดตระเวนป่า ทั้งในส่วนของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เดิมทีเจ้าหน้าที่เหล่านี้ จะได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาท ก็จะได้รับเป็นเงินล่วงเวลาเพิ่มขึ้นอีกชั่วโมงละ 50 บาท หรือวันละไม่เกิน 200 บาท โดยเวลานี้กรมอุทยานฯมีเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนป่า ทั้งส่วนอุทยานฯ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศ การจ่ายเงินค่าล่วงเวลาดังกล่าว แม้จะไม่ใช่เงินที่มากนัก แต่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียสละทำงานดูแลป่าด้วย

และหากมีเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในป่าเป็นเวลา 3 วัน ก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 600 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ ไม่เคยได้รับเงินล่วงเวลามาก่อน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก