Tags : แก้กฎหมายจัดสรรรายได้

News
  • ชงแก้ กม. จัดสรรรายได้ จนท.พิทักษ์ป่า ให้สวัสดิการ-โอที 200 บาทต่อวัน

    อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแก้กฎหมายจัดสรรรายได้ ให้สวัสดิการ และ โอที เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพิ่มขึ้นอีกชั่วโมงละ 50 บาท หรือ วันละไม่เกิน 200 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ ที่ออกลาดตระเวน ไม่เคยได้รับมาก่อน