"ป.ป.ช." มีมติตีกลับคดี "อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี" ให้ "บก.ปปป. "แก้สำนวน "ลอตเตอรี่ 30 ล้าน" มิชอบ ระบุ พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานไว้มากแล้ว

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณากรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ส่งสำนวนคดีที่กล่าวหา พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล อดีตผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรี ปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การในสำนวนคดีลอตเตอรี่ 30 ล้านบาท ตามที่คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พิจารณา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า กระทำการทุจริตอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่โดยที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้มาจำนวนมากแล้ว

จึงมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป ทั้งนี้ตามมาตรา 89/2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

"ป.ป.ช." ตีกลับคดี "อดีต ผบก.กาญจนบุรี" แก้สำนวนหวย 30 ล้าน