จ.พิจิตร อากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการน้ำดื่มต้องเพิ่มปริมาณการส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนเป็นวันละ 2 รอบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

ผู้ประกอบการน้ำดื่มที่จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุถังในพื้นที่ตลาดวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ต้องเพิ่มปริมาณการส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า จากเดิมที่เคยวิ่งส่งน้ำดื่มวันละ 1 รอบต้องเพิ่มเป็น วันละ 2 รอบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ารายย่อยที่สั่งซื้อน้ำดื่มเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่ชุมชนเมือง อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการน้ำดื่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการน้ำดื่ม จึงจำเป็นต้องเพิ่มรอบการวิ่งส่งน้ำดื่มเพื่อให้เพียงพอในการจำหน่ายให้กับลูกค้า

พ่อค้าส่งน้ำดื่ม ระบุว่า อากาศที่ร้อนจัดทำให้มีความต้องการน้ำดื่มเพิ่มขึ้นโดยจะเริ่มส่งน้ำดื่มตั่งแต่เช้ามืดจนถึง 20.00 น ของทุกวันในช่วงหน้าร้อน โดยปกติจะวิ่งส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้าวันละ 1 รอบ แต่ด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยต้องเพิ่มรอบการส่งน้ำดื่มเป็นวันละ 2 รอบ เพราะส่งไม่ทันต้องส่งคนเดียว และยังต้องบริการเติมน้ำดื่มใส่โอ่งที่ลูกค้าเตรียมไว้ และความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง 2 เท่า ส่งผลให้ยอดซื้อจากลูกค้ารายย่อยมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเพิ่มปริมาณรอบในการส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า แต่ยืนยันว่ายังคงจำหน่ายเท่าเดิมไม่มีการขึ้นราคา

 

Cr.สายันต์ / จ.พิจิตร