ตำรวจภูธรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รณรงค์ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการเดินเคาะประตูบ้านเรือนประชาชน ใน ต.จระเข้สามพัน ซึ่งพื้นที่ที่พบว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้ามากที่สุด คือ อ.อู่ทอง

ที่บริเวณลานหน้าศาลาเอนกประสงค์ ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายปรียุทธิ์ กังแฮ ปลัดอำเภออู่ทอง พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ภูวดิท คงเพ็ชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอู่ทอง ร่วมกันปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร จากกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบก ที่ 17 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลจระเข้สามพัน เพื่อป้องปรามการเกิดปัญหาอาชญากรรมและป้องกันการยิงปืนขึ้นฟ้า ช่วงวันคริสมาตร์ และ ในเทศกาลปีใหม่

เนื่องจาก มีประชาชนจำนวนหนึ่งมีค่านิยมที่ผิดที่ยิงปืนขึ้นฟ้าในคืนวันขึ้นปีใหม่ ช่วงปีที่ผ่านมา ตำรวจภูธรอู่ทอง ได้ดำเนินมาตรการป้องปรามการยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงวันขึ้นปีใหม่ซึ่งผลการปฏิบัติสามารถลดการยิงปืนขึ้นฟ้าของประชาชนในพื้นที่อำเภออู่ทอง ได้ร้อยละ 80 สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชน มีความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ของตัวเองมากขึ้น

โดยปีนี้ ตำรวจภูธรอู่ทอง ได้แบ่งการรณรงค์ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560 ได้ให้ตำรวจสำรวจพื้นที่เฝ้าระวังการยิงปืนขึ้นฟ้า

ระยะที่ 2 ระหว่าง วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2560 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยการทำป้ายไวนิวไปติดตามร้านค้าต่างๆ พร้อมชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายจากการยิงปืนขึ้นแล้วยังเป็นการทำผิดกฎหมาย

ระยะที่ 3 ช่วงวันคริสมาตร์ และ ในเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยร่วมบูรณาการการทำงานกับ ทหาร และ ผู้นำชุมชน ดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยการนำกำลังออกตั้งจุดตรวจ และ เดินเท้าเคาะประตูบ้าน ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนบอกลูกหลานที่มีอาวุธปืน ขออย่าได้ยิงปืนในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเด็ดขาด หากตรวจ พบว่า บ้านไหนฝ่าฝืนยิงปืน จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ พบว่า ตำบลจระเข้สามพัน มีประชาชนและวัยรุ่นที่มีอาวุธปืนมากที่สุด รวมทั้ง มีการยิงปืนมากที่สุด ในอำเภออู่ทอง ดังนั้น จึงต้องมีการรณรงค์ อย่างเข้มข้น

ตำรวจอู่ทองเคาะประตูบ้านรณรงค์เชิงรุกห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าวันขึ้นปีใหม่