จิตอาสาเฉพาะกิจพระราชทาน พร้อมประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ พระเมรุมาศจำลอง ให้กลับมาคงเดิม หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เหล่าจิตอาเฉพาะกิจพระราชทาน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน

นำรถแบ็คโฮ และ อุปกรณ์ทำความสะอาด เข้ามาเก็บกวด สถานที่ตั้งเตาเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมรื้อหญ้าเทียม ออกจากพื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ให้กลับสู่สภาพปกติ หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คงเหลือไว้เพียงพระมรุมาศจำลอง ให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงาม และระลึกถึง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ ยังมีประชาชนในพื้นที่ เดินทางมาร่วมถ่ายรูป พระเมารุมาศจำลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อบันทึกความสวยงาม ของพระเมรุมาศจำลอง เก็บรักษาไว้ในความทรงจำที่ดี ที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีอันสำคัญ และเพื่อไปบอกเล่าให้ลูกหลาน ได้ร่วมรับรู้ถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ด้วย

จิตอาสานราธิวาส ทำความสะอาดคืนสภาพพระเมรุมาศจำลอง