เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมทำพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 2 เพื่อนำสิ่งก่อสร้างสถานีรถไฟขอนแก่น อนุรักษ์ไว้เป็นประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สถานีรถไฟขอนแก่น ที่มีอายุมากกว่า 82 ปี กำลังจะถูกรื้อ เพื่อสร้างใหม่รองรับรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ–ขอนแก่น ในอีก 2–3ปี ข้างหน้า ซึ่งชาวขอนแก่นยินดี และสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่เป็นความทรงจำ และไม่ต้องการให้ทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่

เทศบาลนครขอนแก่น จึงต้องการนำสิ่งก่อสร้างของสถานที่แห่งนี้ ไปไว้ใน “โฮมมูนมัง2” หรือพิพิธภัณฑ์เมืองขอนแก่น 2 ให้ลูกหลานและคนรุ่นใหม่ ได้เห็นและจดจำบางส่วน โดยที่จะขอนำไปปรับปรุง เพื่อนำไปใช้ก่อประโยชน์กับคนในขอนแก่น คือ อาคารพัสดุส่งสินค้า ป้ายบอกสถานีรถไฟขอนแก่น อาคารหอสัญญาณ และถังน้ำโบราณ ที่ใช้เติมหัวรถจักรรถไฟในสมัยอดีต ที่อยู่ในสถานีรถไฟขอนแก่น 

นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้เร่งดำเนินการทำเรื่องถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย และรัฐบาล โดยยื่นเรื่องผ่านไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขออาคารเก่าของสถานีรถไฟขอนแก่น (หลังเก่า) ไปทำตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนขอนแก่น มากกว่าที่จะทุบทิ้ง และทำลายลงไป

โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงมาตรวจสอบ เพื่อจะวัดและดูการแยกส่วนสถานีรถไฟขอนแก่น (หลังเก่า) ถ้าเทศบาลนครขอนแก่นได้มา เพื่อที่ว่าเมื่อนำไปประกอบจริง จะยังคงอยู่ในสภาพเดิม

สำหรับอาคารสถานีรถไฟขอนแก่น (หลังเก่า) จะมีการทุบทิ้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560เป็นต้นไป เพราะเป็นปูนทั้งหมด ไม่สามารถเก็บไว้ได้ จึงเหลืออาคารคลังรับส่งพัสดุที่เป็นไม้ สามารถรื้อและเก็บไปต่อเติมในสภาพเดิมได้

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จะขอเก็บไว้เข้าพิพิธภัณฑ์เมืองขอนแก่น “โฮมมูนมัง 2” ซึ่งทางสถานีรถไฟขอนแก่น ไม่สามารถอนุญาตได้ เพราะเป็นของหลวง ทางเทศบาลนครขอนแก่น จึงต้องทำเรื่องขอไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และรัฐบาล เพื่อพิจารณาว่า จะให้หรือไม่ อย่างไรต่อไป

Cr.เอกพงษ์ // ขอนแก่น