สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วานนี้ (7ธ.ค.) เวลา 07.01 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ เนิน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า แด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ห้าสิบห้า

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนถึง 100 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2560

จากนั้นเวลา 10.39 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาของจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ หลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิกราชสกุลต่าง ๆ มูลนิธิ หน่วยงาน-องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะบุคคลต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพ

สำหรับเจ้าภาพร่วม วานนี้ (ธ.ค.) เวลา 10.30 น. ได้แก่ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล รองประธานมูลนิธิจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พร้อมด้วย ราชสกุลยุคล ราชสกุลมหิดล โดยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ราชสกุลจักรพงศ์ ราชสกุลจุฑาธุช ราชสกุลบริพัตร ราชสกุลรังสิต ราชสกุลศักดิเดชน์ภานุพันธุ์ และ มูลนิธิจุมภุฎพันธุ์ทิพย์

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ