กระทรวงการต่างประเทศ เผยประสานขอความร่วมมือจากหลายประเทศผ่านทางการทูต เพื่อให้ช่วยดำเนินการกับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมหมิ่นสถาบันที่อยู่ในต่างประเทศ ด้านนายกรัฐมนตรี สั่งฝ่ายเกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลว่า ประเทศใดมีพันธสัญญาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยบ้าง&a

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการติดตามตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่หลบหนีไปต่างประเทศว่า ทางนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่า กฎหมายมาตรา 112 เป็นกฎหมายคุ้มครองสถาบันเท่านั้น เหมือนกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลในสิ่งที่เคารพรัก และเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ที่ผ่านมาแม้จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่พระองค์ท่านจะพระราชทานอภัยโทษเสมอ

ส่วนการติดตามตัวผู้กระทำผิด นายกฯ สั่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมข้อมูลมาว่า ประเทศไทยมีพันธสัญญาข้อกฎหมายเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไหนบ้างและที่ผ่านมาจากข้อมูลมีประเทศไหนให้ความร่วมมือในการส่งตัวและแลกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้บ้าง เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งต่อการพิจารณาในอนาคต

กต.ประสานทูตต่างชาติดำเนินการเอาผิดคนหมิ่นสถาบัน

ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมถือเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานขอความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อติดตามตัวบุคคลที่หลบหนีการกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และนำตัวผู้กระทำผิดกลับมายังประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศจะขอความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆ ผ่านทางการทูตไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ต่างประเทศช่วยกำชับ หรือ ดำเนินการกับผู้กระทำผิด

ซึ่งถือเป็นการดำเนินการทางการทูตการเมือง ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วในหลายประเทศ แต่ไม่ขอเปิดเผยว่า เป็นประเทศใดบ้าง เพราะอาจมีผลกระทบในด้านอื่นตามมา ส่วนใหญ่หลายประเทศให้ความร่วมมือกับไทยเป็นอย่างดี

นายกฯสั่งรวบรวมข้อมูลพันธสัญญาต่างชาตินำผู้ต้องหา ม.112 กลับไทย