กต.แจ้งเตรียมนำ 7 ร่างแรงงานไทย ชุดที่ 4 จากอิสราเอลถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 9 พ.ย.นี้

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งสรุปสถานการณ์ผลกระทบต่อคนไทยจากสถานการณ์อิสราเอล-กาซา (สถานะวันที่ 7 พ.ย. 66) ดังนี้

เสียชีวิต - 34 ราย (คงเดิม)
บาดเจ็บ - ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม โดยยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 4 ราย
ถูกจับกุม - 24 ราย (คงเดิม)

และขอแจ้งกำหนดการส่งร่างผู้เสียชีวิตชุดที่ 4 จำนวน 7 ร่าง จากอิสราเอล โดยจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบินของสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY081 ในวันที่ 9 พ.ย. 66 เวลา 12.15 น.

รายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย ได้แก่

1. นายเศรษฐา โฮมสร
2. นายดัว แซ่ย่าง
3. นายไกรสร อรัญถิตย์
4. นายเกียรติศักดิ์ พาที
5. นายธวัชชัย แซ่ท้าว
6. นายศรายุทธ ปั้นกิจวานิชเจริญ
7. นายปพนธนัย โป่งเครือ