กต.แจ้งข่าว แรงงานไทยถูกควบคุมตัวเพิ่มอีก 3 รวม 22 คน เหตุความไม่สงบในอิสราเอลและกาซา

วันที่ 30 ต.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ (สถานะวันที่ 29 ต.ค. 66) ดังนี้
เสียชีวิต - 32 ราย (คงเดิม)
บาดเจ็บ - 19 ราย (คงเดิม)
ถูกควบคุมตัว - 22 ราย (เพิ่มขึ้น 3 ราย)

และเที่ยวบินอพยพที่จะเดินทางถึงไทยในวันที่ 30 ต.ค. 66 มีดังนี้

- เครื่องบินกองทัพอากาศ ถึง บน.6 เวลา 02.50น. ผู้ลงทะเบียนจำนวน 140 คน
- สายการบิน Lion Air (SL7001) ถึงดอนเมือง เวลา 08.40 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 180 คน
- สายการบิน Arkia (IZ591) จำนวนผู้ลงทะเบียน 214 คน (รอยืนยันเวลาถึงสุวรรณภูมิ)
- สายการบิน El Al ( LY083) จำนวนผู้ลงทะเบียน 310 คน (รอยืนยันเวลาถึงสุวรรณภูมิ)