เปิดแล้ว! ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก หลังปิดนานกว่า 3 ปี เพราะพิษโควิด-19 ด้านพ่อค้าแม่ค้าเฮ ได้กลับมาค้าขายเหมือนเดิม

เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 20 ก.พ.66 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย พร้อมหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้ร่วมกับนายอู่ มิ้น ไหน่ ผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก พ.อ.มิน มิน ทุน ผบ.ยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก ฯลฯ ประกอบพิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำนำสายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชื่อมกับ จ.ท่าขี้เหล็ก อย่างเป็นทางการโดยถือเป็นการเปิดครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นับตั้งแต่มีการปิดตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 เป็นต้นมา

โดยฝั่งประเทศเมียนมา มีการทำพิธีนิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งนายอู่ มิ้น ไหน่ นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้สวมใส่ชุด 5 ชาติพันธุ์ คือเมียนมา , ไทใหญ่ , ลีซอ , อาข่า และลี๊วะ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ขณะที่ฝั่งไทยจัดการเปิดอย่างเรียบง่ายโดยมีการติดป้าย และธงทิว จากนั้นทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันตัดริบบิ้นป้ายเปิดด่านพรมแดนพร้อมกันตรงกลางสะพานอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความชื่นมื่นโดยผู้ที่เคยติดต่อกันระหว่างทั้ง 2 เมืองเป็นประจำต่างแสดงความดีใจและสอบถามสารทุกข์สุกดิบและช่องทางการติดต่อกันอย่างคึกคัก

หลังพิธีเปิดคณะทั้ง 2 ฝ่ายได้เดินเข้าไปเยี่ยมชมฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ซึ่งพบว่าประชาชนชาวเมียนมาต่างออกมายืนรอการเปิดด่านเป็นจำนวนมากและต่างแสดงความดีใจ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคสามเหลี่ยมและตำรวจ จ.ท่าขี้เหล็ก มีการวางกำลังตามจุดต่าง ๆ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณสะพาน และทางเดินหน้าตลาดท่าล้อใกล้กับด่านพรมแดน จากนั้นฝ่ายไทยได้เชิญผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก และคณะเดินข้ามไปยังฝั่งไทย เพื่อร่วมแสดงความดีใจระหว่างกันอีกครั้ง ท่ามกลางผู้คนในฝั่งไทยที่รอการเปิดด่านเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ทางด้านนายสมหวัง กล่าวว่าการกลับมาเปิดด่านอีกครั้งในรอบเกือบ 3 ปี ได้ทำให้เกิดบรรยากาศความสัมพันธ์ชายแดนไทย-เมียนมา ที่ดีอย่างมาก โดยหลังจากนี้ประชาชนของทั้ง 2 ฝั่งประเทศสามารถเดินทางข้ามไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิม กระนั้นในช่วงแรกจะเปิดตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. ไปก่อนและหลังจากนั้นจึงค่อยมีการเจรจาหารือเพื่อเปิดถึงเวลา 21.00 น. เหมือนเดิมต่อไป โดยผู้ประสงค์จะข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอเดอร์พาสได้ที่ว่าการ อ.แม่สาย หรือยื่นเอกสารต่างๆ ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จ.เชียงราย ที่ด่านพรมแดนได้ตามขั้นตอน แต่ต้องแนบเอกสารการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 หรือผลตรวจแบบ ATK ด้วยสำหรับฝั่งไทยสามารถข้ามมาได้ตามปกติ

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย กล่าวว่ากรณีนักท่องเที่ยวหรือคนไทยจะเข้าไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก จะต้องถ่ายสำเนาเอกสารผลการตรวจวัคซีนโควิด-19 จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือผลการตรวจแบบ ATK แนบไปกับเอกสารการเดินทางเข้าประเทศเมียนมาโดยเจ้าหน้าที่ท่าขี้เหล็กแจ้งว่าจะไม่รับกรณีการยื่นผลจากแอปพลิเคชันให้ดูดังนั้นผู้จะเดินทางข้ามไปก็อย่าลืมแนบสำเนาถ่ายเอกสารดังกล่าวด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะใช้ไปอีกประมาณ 1 เดือนเพื่อทดลองก่อนจากนั้นจึงค่อยพิจารณาหารือเพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามแดนต่อไป