ข้อมูลดาวเทียมเผย มวลน้ำจากเหนือไหลลงภาคกลาง พื้นที่ริมน้ำสายหลักสายรอง เฝ้าระวังใกล้ชิด!

วันที่ 10 ต.ค. 2565 GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2 พบมวลน้ำจากภาคเหนือกำลังทยอยไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลาง โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วได้แก่ นครสวรรค์ 455,022 ไร่ พิจิตร 281,349 ไร่ พระนครศรีอยุธยา 253,630 ไร่ สุโขทัย 180,399 ไร่ พิษณุโลก 180,187 ไร่ สุพรรณบุรี 174,441 ไร่ ลพบุรี 92,737 ไร่ เพชรบูรณ์ 64,036 ไร่ กำแพงเพชร 57,428 ไร่ ชัยนาท 40,738 ไร่ อุทัยธานี 40,259 ไร่ สระบุรี 39,956 ไร่ อ่างทอง 39,164 ไร่ สิงห์บุรี 28,869 ไร่ ชัยภูมิ 11,471 ไร่ นครนายก 6,452 ไร่ และปราจีนบุรี 2,197 ไร่ รวมพื้นที่เสียหายทั้งสิ้น 1,948,335 ไร่ โดยมวลน้ำที่มาภาคเหนือเมื่อพ้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว จะผ่านจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ก่อนลงสู่อ่าวไทยต่อไป ส่วนมวลน้ำจากลำน้ำชี จากชัยภูมิจะไหลไปสมทบกับลำน้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนลงสู่แม่น้ำโขง สำหรับพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วทั้งสิ้น 266,989 ไร่

 

 

สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คือพื้นที่ริมน้ำสายหลัก สายรอง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยที่อยู่ไม่ไกลมาจากพื้นที่ริมน้ำ เส้นทางคมนาคมต่าง ๆ