วันสุดท้าย! ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 5" รอบเก็บตก ล่าสุดเหลืออีก 2.25 ล้านสิทธิ์ เช็กวิธีลงทะเบียนเลย

 

วันที่ 1 ต.ค. 65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่ง เฟส 5" ว่า มีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิม) จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 29,548.08 ล้านบาท

เช็กวิธีลงทะเบียน

และมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 197.37 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 29,745.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 15,113.48 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 14,631.97 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ยังคงมีสิทธิ์คงเหลือที่ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

โดยประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ไปก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนรอบสิทธิ์คงเหลือดังกล่าวได้เช่นกัน

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 5"
- มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค.65
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
- ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 5" ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ เว็บไซต์คนละครึ่ง

ล่าสุด วันนี้ (1 ต.ค.65) จำนวนสิทธิ์คงเหลือ ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก เหลืออยู่ 2,252,422 สิทธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.65 เวลา 14.35 น.)