'หมอยง' เผยโควิดสายพันธุ์ 'โอมิครอน' ระบาดไทยรวดเร็วมาก จากเดิมคาดจะเเทนที่เดลตาปลาย ม.ค. 
 
 
วันที่ 11 ม.ค. 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเเฟนเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุโอมิครอน ระบาดได้รวดเร็วมาก กระจายไปทั่วโลก ขยายตัวเพิ่มขึ้นและกำลังจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลตา
 
จากการศึกษาติดตามของศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส ที่จุฬา โดยตัวอย่างทั้งหมดจะเป็นตัวอย่างที่กรุงเทพฯ ในระยะแรกก่อนปีใหม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หลังจากนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ติดเชื้อในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ และ วันที่ 10 ม.ค. เป็นตัวอย่างที่ตรวจในผู้ติดเชื้อที่ติดในประเทศไทยล้วน ๆ ไม่ตรวจผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้ว
 
จะเห็นว่าจำนวนการตรวจพบสายพันธุ์โอมิครอน มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังจะมาแทนที่สายพันธุ์เดลตาเกือบทั้งหมด เร็วกว่าที่คาดการณ์คิดไว้ แต่เดิมคิดว่าสายพันธุ์โอมิครอน จะมาแทนที่ทั้งหมดในปลายเดือน ม.ค.
 
จากข้อมูลนี้สายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มจำนวนอัตราการติดเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตามาก ในช่วงสายพันธุ์เดลตาที่จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์แอลฟา ยังใช้เวลานานกว่านี้
 
ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการแพร่กระจาย โดยเฉพาะการติดต่อในสายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้เร็วมาก จึงสามารถที่จะมาแทนที่สายพันธุ์เดลตา ตามหลักวิวัฒนาการของไวรัส และในที่สุดสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยก็จะเป็นโอมิครอน