พล.อ.ประวิตร สั่งขับเคลื่อน "มวยไทยสู่โอลิมปิก" มอบนโยบาย คณะทำงาน ตั้งเป้า มวยไทยบรรจุแข่งโอลิมปิก สมัยหน้า

 

(11 ต.ค.2564) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบจากการที่ คกก.โอลิมปิกสากล (IOC) ให้การรับรองมวยไทย และสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) ให้เป็นสมาชิกแบบถาวร

จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 5/2564 วันที่ 23 มิ.ย.2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ ซึ่งมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน กีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ซึ่งมี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นประธาน และรับทราบการจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงาน และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน กีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก รวมทั้ง รับทราบแผนการดำเนินงานตามโรดแมป ประจำปี 2564 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ให้สามารถดำเนินการได้ อย่างเป็นรูปธรรม และมีทิศทางเดียวกัน ต่อไป

พลเอกประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายให้ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ร่วมกันใช้ศักยภาพ ในการกำหนดหนทางปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย สามารถนำนักกีฬามวยไทย บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สมัยหน้าให้ได้ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาด้านกีฬามาโดยตลอด และพร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬามวยไทย อย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือการสร้างความภูมิใจ เกียรติภูมิ ของ "มวยไทย" ที่สืบทอด ประวัติศาสตร์ศิลปการต่อสู้/ป้องกันตัว ของคนไทย มาแต่อดีต ให้ขจรขจายไปทั่วโลกอย่างยั่งยืน